BE-Körkort

Behörigheten BE krävs när bilens och släpets totalvikter tillsammans överstiger 3,5 ton. Fr.o.m. den 19 januari 2013 får ett eller flera släpfordon tillkopplas bil eller lätt lastbil, men släpfordonens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3,5 ton. Lär dig att köra personbil med tungt släp på ett snabbt, säkert och pedagogiskt sätt med hjälp av våra instruktörer. Vi kommer att assistera dig i varje del av vägen till BE-körkortet tills du är fullt kvalificerad.

 

kontakta oss

 

X