ECO-Driving

Kurser i ECO-Driving för privatpersoner och företag. EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Transportstyrelsen och Energi-myndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

 

kontakta oss

 

Hållbar bilkörning

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s k ”EcoDriving”.

XKursupplägg

Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca en och 1,5h och ett gemensamt teoripass på ca 2h. Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.