MC TEORIPROV

 

Så här går teoriprovet till:

När du kommer till Trafikverkets förarprovskontor så fotograferar du dig i fotoautomaten. Ett antal bilder tas och du får själv välja den du tycker är bäst. Det kan bli kö till fotoautomaten, så kom i god tid innan skrivningen. Efter fotograferingen skriver du din namnteckning på en digital plastplatta. Därefter visar receptionisten dig hur namnteckningen och fotografiet blev på en datorskärm. Du får skriva om namnteckningen ett antal gånger om du inte skulle vara nöjd.

 

Provet

Legitimationskontroll genomförs innan teoriprovet börjar. Provet görs på en dator och finns på flera språk samt med alternativ uppläsning av frågorna. Provtiden är exakt 50 minuter. Teoriprovet består av 65 frågor samt ytterligare 5 testfrågor, vilka används för utvärdering och räknas inte in i resultatet. För att bli godkänd krävs 52 rätt av 65 frågor, det vill säga 80 procent. Resultatet syns direkt när du är klar med alla frågor. Om du har särskilda skäl kan du få göra teoriprovet muntligt, med en tolk eller förlängd tid. Miniräknare är tillåtna sedan 2014. De finns i provlokalen, så du ska inte ta med en egen.

MC UPPKÖRNING

Körprov för MC-körkort, även kallad uppkörning, är ett test för att kontrollera att du som förare har uppnått målen i kursplanen. Du hyr en motorcykel och utrustning från oss och en trafiklärare från Jarla Trafikskola följer med dig under dagen.
Uppkörningen består av:

  • Säkerhetskontroll av motorcykeln
  • Manöverprovet med test av följande moment:
    • Krypkörsbana
    • Högfartsbana
    • Bromsprov i 70 samt 90 km/tim.
  • Körning i trafik. Denna del tar ca 40-50 min och genomförs på varierande vägar samt i olika trafiksituationer.

 

Om körprovet inte blir godkänt förklarar trafikinspektören varför. Du får också en kopia av protokollet som visar vad du måste öva mer på. Kom väl förberedd så ökar dina chanser att klara provet! Våra MC-trafiklärare finns tillhands efter din uppkörning för att diskutera eventuella extra teori- eller körlektioner.