Motorcykel Trafikkörning

 

 

 

 

 

  • När Du hanterar MC:n på ett kontrollerat sätt beträffande krypkörning, kurvtagning, acceleration samt bromsning (manöverprovet) är det dags att träna i trafik.

 

  • Vi börjar med att se till att du kan göra en säkerhetskontroll, vidare övar vi inbromsning från högre hastigheter än förut (70-90 km/tim). Detta genomförs på en intilliggande högfartsbana. Därefter kommer vi att träna trafikkörning tills du är tillräckligt skicklig för att du skall kunna klara en uppkörning, och självklart för att vara en trygg och säker mc-förare som skall ha glädje och nytta av din utbildning.

 

  • Trafiklektionerna genomförs med två elever samtidigt, där du som elev växelvis kör Mc:n och växelvis åker med på lärarens MC då den andra eleven kör. På så vis får du även se och känna på rätt körsätt av läraren samtidigt som du i radio hör kommentarer till den andre eleven. Detta gör att du på ett kostnadseffektivt sätt får ut så mkt som möjligt av lektionerna. Varje trafiklektion är två timmar lång.

 

  • En UBK är som en ”miniuppkörning” för att du skall få känna på hur en provsituation går till samt för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att klara uppkörningen. Under denna lektion fastställer vi också din uppkörningstid.

 

Under första teorilektionen ger vi ge dig en teoretisk och praktisk överblick av de moment som utbildningen innefattar (utbildningslängd och kostnader).
Vi börjar med säkerhetskontroll och övar sedan inbromsning från högre hastigheter 70-90 km/tim på vår intilliggande högfartsbana. Därefter tränar vi på trafikkörning tills du är tillräckligt skicklig, trygg och säker MC-förare för att klara en uppkörning som har glädje och nytta av din utbildning.