BE-körkort

Information om att ta körkort för personbil med tungt släp, behörighet BE.

Utbildning

Behörigheten BE krävs när bilens och släpets totalvikter tillsammans överstiger 3,5 ton. Fr o m den 19 januari 2013 får ett eller flera släpfordon tillkopplas bil eller lätt lastbil, men släpfordonens sammanlagda totalvikt får inte överstiga 3,5 ton.

BE-behörighet hos oss

Lär dig att köra personbil med tungt släp på ett snabbt, säkert och pedagogiskt sätt med hjälp av våra instruktörer. Vi kommer att assistera dig i varje del av vägen till BE-körkortet tills du är fullt kvalificerad.

Vägen till BE-körkort

Processen till att ta ett BE-Körkort kan delas in i fem delar. Först måste du fixa körkortstillstånd samt plugga teori. Du kommer sedan gå igenom en säkerhetskontroll innan du börjar med den praktiska träningen. Trots att du redan har ett B-Körkort kommer ett ytterligare praktiskt prov att utföras. Även kommer du testas på teoridelen.

Moment för övningskörning

För att säkert hantera en bil i trafiken övas en rad olika moment. Först går vi igenom den grundläggande informationen om ett fordon och hur den manövreras. Nästa steg är att ge sig ut i trafiken och få praktisk erfarenhet. Det sista momentet är likt B-Körkort att du tar ett teori och praktikprov.

Prislista för BE-Körkort

Skicka förfrågan

Maila till Jarla Trafikskola i Bromma

Ditt namn

Din e-post

Telefon eller mobil:

Ditt meddelande