Vägen till BE-Körkort

Processen till att ta ett BE-Körkort kan delas in i fem delar. Först måste du fixa körkortstillstånd samt plugga teori. Du kommer sedan gå igenom en säkerhetskontroll innan du börjar med den praktiska träningen. Trots att du redan har ett B-Körkort kommer ett ytterligare praktiskt prov att utföras. Även kommer du testas på teoridelen.

1. Ansök om körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för moped Klass II och B96 (utökat B)

Körkortstillståndet måste vara godkänt till din 1:a körlektion, det räcker inte med att bara ha skickat in ansökan. Handläggningstiderna varierar beroende på bl a årstid, men även till dina svar på hälsodeklarationen. Vid medicinering eller sjukdom så kan handläggningstiden påverkas, likväl om det finns någon brottshistorik.

Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt.

Grupp 1 ger behörighet för:
AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.

Grupp 2 ger behörighet för:
AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.

Grupp 3 ger behörighet för:
AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE

Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.
Ansökningsavgift 150 kr.

Ansök här!

 

2. Skriv in dig på trafikskolan!

När du har ditt körkortstillstånd är du välkommen att komma in på trafikskolan (Bromma) eller ringa för att boka in en första lektion.

Under första lektionen utvärderar vi dina kunskaper. Du får sedan en utförlig presentation av hur utbildningen går till, dess obligatoriska moment samt hur utbildningen skall planeras. Vi diskuterar lämplig individuell utbildningsplan utifrån dina förkunskaper och disponibel tid. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare.

 

3. Läs teori!

Genom att studera teori parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen.

Vi erbjuder läromedel i bokform och även övningsfrågor digitalt. Du kan köpa det hos oss på skolan eller via vår e-handel http://10652.str.se/e-handel/

Det finns även möjlighet att boka individuell teori om du känner att du behöver extra hjälp. Övningsproven kan göras på skolan eller på distans via elevcentralen.

 

4. Övningskör!

Det bästa sättet att på rätt sätt lära sig köra bil med tungt släp är med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning.

Utbildningsplanen består av 16 moment, men många av dessa moment är redan självklara eftersom du har mist B-körkort i grunden.

Vi lägger fokus på säkerhetskontroll, manöverprovet som är tidsbegränsat och trafikträning där vi främst stämmer av hanteringen av fordonskombinationen och får med Eco Driving för de elever som inte tidigare utbildats i bränsle-ekonomisk körplanering.

Trots att Du har redan har körkort för bil behöver vi kontrollera att körning i trafiken fungerar enligt reglerna. Trots allt kommer det nya regler hela tiden. Eco Driving har tillkommit och det är ju så att man lätt tappar lite av ”hur man egentligen skall göra”, speciellt om man haft körkort en längre tid.

Antalet lektioner per moment varierar och anpassas individuellt efter ditt behov och dina tidigare kunskaper.

Varje lektion är 80 minuter, men vi erbjuder även 160 minuters lektioner.

Varje lektion kommer att påbörjas och avslutas med att du får koppla ihop och isär ekipaget.

 

5. Teori- och körprov!

Till skillnad från andra behörigheter där man bokar teoriprov och körprov ihop, så måste man ha skrivit ett godkänt teoriprov innan man får boka körprovet.

Du har 40 minuter på dig på teoriprovet och provet omfattas av 55 frågor. Du måste ha minst 44 rätt för att bli godkänd.

Körkortsteorin för behörighet BE är giltig i 1 år och utgörs av teorin för det vanliga B-körkortet plus en speciell del om att köra med släp, fordonskännedom, last etc.

Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:
(Utdrag från Trafikverket)

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar”

 

Säkerhetskontroll

Från och med den 1 april 2011 togs kravet på funktionsbeskrivning bort vid körprovet.

Istället ställer Trafikverkets inspektör frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du skall då kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du skall även kunna beskriva vilka risker och vad konsekvenserna kan leda till vid fel och brister på fordonet. Samt att du skall kunna föreslå åtgärder för felen, även om sådana fel inte har upptäckts vid kontrollen. Du får använda en checklista vid säkerhetskontrollen men den får bara beskriva vad som ska kontrolleras inte hur kontrollen går till. Trafikverkets inspektör väljer ut något eller några av punkterna nedan som du får kontrollera. Grundprincipen är att en komplett säkerhetskontroll ska genomföras första gången provet görs.

 • Belysning, blinkers, reflexer och signal
 • Vindrutetorkare och spolare
 • Bromsar
 • Styrning
 • Hjul och däck
 • Backspeglar och rutor
 • Kopplingsanordning
 • Katastrofbromsvajer
 • Elanslutning till släpvagnen
 • Säkring av last

MANÖVERPROV

Före körning i trafik skall ett manöverprov avläggas. Manöverprovet är tidsbegränsat till 10 minuter. Om Trafikverkets inspektör bedömer att det finns brister i din manövrering eller om tiden tar slut avbryts körprovet och blir ej godkänt.

KÖRNING I TRAFIK

Under körning i trafik som pågår ca 30 minuter bedöms din manövrering av ekipaget. Du skall bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

 

Utdrag från Trafikverket:
”Körningen i trafik pågår minst 25 minuter, och du får köra i både tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen. Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.”