Störst i Stockholm
Flera behörigheter
Gedigen erfarenhet sedan 1975

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Nu öppnar vi Jarla Trafikskola Gullmarsplan

Ny trafikskola i Gullmarsplan

Vi är glada att presentera nyheten att Jarla Trafikskola nu slår upp portarna för sin trafikskola mitt på Gullmarsplan. Det innebär nu att vi har 10 skolor runt om i Stockholmsområdet.

Körutbildningar hos Jarla Gullmarsplan

Hos Jarla Trafikskola i Norrtälje hittar du följande utbildningar:

Hitta till Jarla Gullmarsplan

Vill du besöka oss på Jarla Trafikskola Gullmarsplan hittar du oss på Gullmarsvägen 15.

Telefon: 08-39 33 33

Mejladress: Gullmarsplan@jarlatrafikskola.se

Andra artiklar som kanske intresserar dig

5 tips till dig som ska ta körkort

Nu öppnar vi Jarla Trafikskola i Norrtälje

Nu öppnar vi Jarla Trafikskola Norrtälje

Ny trafikskola i Norrtälje

Vi är glada att presentera nyheten att Jarla Trafikskola nu slår upp portarna för sin trafikskola i Norrtälje. Det innebär nu att vi har 10 skolor runt om i Stockholmsområdet.

Körutbildningar hos Jarla Norrtälje

Hos Jarla Trafikskola i Norrtälje hittar du följande utbildningar:

Hitta till Jarla Norrtälje

Vill du besöka oss på Jarla Trafikskola Norrtälje hittar du oss på Hantverkaregatan 21 mitt i centrala Norrtälje.

Telefon: 0176 – 188 68

Mejladress: norrtalje@jarlatrafikskola.se

Andra artiklar som kanske intresserar dig

5 tips till dig som ska ta körkort

Nu öppnar vi Jarla Trafikskola Gullmarsplan

Viltolyckor – det här ska du tänka på

Vad gör du vid en viltolycka?

Det du ska göra vid en viltolycka är att anmäla viltolyckan. Det gör du genom att ringa 112. Tänk på att detta inte är något du bör överväga själv, utan det är faktiskt olagligt att inte anmäla olyckan, vilket du får lära dig vid våra olika moment på körskolan. När du har anmält händelsen ska du:

 1. Se till att du har markeringsremsor i bilen. De går att hämta hos bland annat polisen och bilprovningsstationer. 
 2. Ställ ut varningstriangel och markera platsen där olyckan skedde.
 3. Häng markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann på. 
 4. Trots att viltet är dött ska du märka ut platsen där olyckan skedde. 

Böter vid viltolycka

Om du inte anmäler en viltolycka kan du få böter. Detta då det klassas som en smitningsolycka om man inte anmäler. Det är alltså straffbart att vara med om en viltolycka och inte anmäla det till polis eller annan myndighet. Tänk även på att trots att en ren inte räknas som ett vilt djur så måste du anmäla viltolyckan om det inkluderar renar. 

Vilka djur ska du väja för?

Beroende på vilket djur det gäller finns det olika regler när det kommer till om du ska väja för djuret eller inte. Oavsett situation måste du vara uppmärksam på den fara som finns med att väja för ett djur. Du riskerar att kollidera med mötande trafik, och så utsätter då dig själv och andra för livsfara. 

Då ska du inte väja för djuret

Om djuret är lägre än bilens motorhuv ska du inte väja för djuret. Då ska du istället bromsa för att minska risken för kollision. Trots att du inte hinner stoppa bilen ska du inte väja – då finns det en större risk för att du krockar med mötande trafik eller kör av vägen än att du krockar eller tar skada av djuret. Dessa kollisioner är farligare än att krocka med djuret. 

Då ska du väja 

Du bör dock väja för djuret är om det är en älg, kronvilt eller något annat stort djur du är påväg att kollidera med. Dock ska du först och främst försöka bromsa och stanna bilen. Men, om du inte får stopp på bilen ska du styra mot djurets bakdel eller väja för djuret. 

Vilka djur måste du anmäla att du har kört på?

Det finns vissa situationer när du måste anmäla viltolyckan. Dessa är om du har krockat med en älg eller kört på ett rådjur. Du är dock även skyldig att anmäla en olycka eller kollision med följande djur:

 • Vildsvin
 • Varg
 • Björn
 • Hjort
 • Mufflonfår
 • Örn
 • Utter
 • Järv lo 

Hur många viltolyckor sker det per år? 

Kan du tänka dig att det var åttonde minut sker en viltolycka i Sverige? Antalet viltolyckor per år blir med dessa mått alltså fler än 62 000 stycken. Men, det går att minska denna siffra om varje förare lär sig om djurens beteenden, behov och hur du kan anpassa din körning efter hur djuren rör sig och hur deras mönster ser ut. Det bästa och mest effektiva att göra för att minska antalet viltolyckor är att anpassa hastigheten. 

När är risken för viltolycka störst?

Under 2021 inträffade drygt 65 000 viltolyckor. 77 % av dessa var med rådjur, 9 % med vildsvin och 8 % med älg. Det är främst under hösten och vintern som viltolyckor brukar inträffa. Viltolyckor med rådjur är vanligast under oktober till december. När det kommer till vildsvin är det september till november som är den mest olyckstäta perioden, medan det för älg är vanligast att råka ut för en viltolycka under september, oktober och januari. 

Hos oss på Jarla Trafikskola utbildar vi dig med viktiga kunskaper inför ditt körkort. Boka dina individanpassade körlektioner hos oss redan idag!

Andra artiklar som kanske intresserar dig

Planera ditt körkort – boka i tid

11 dolda trafikregler som kan ge böter

Råd till handledare

Vi tar det från början – på rätt sätt!

Visst är det spännande när man gått sin handledarkurs och ska börja övningsköra? Det är dags att lära din elev trafikreglerna, körtekniker och egna erfarenheter från vägarna. Men hur gör man detta på bästa sätt och i vilken ände börjar man? Ett tips för att få en god förståelse för utbildningstekniker är att följa med på en förarlektion som trafikskolan håller i med eleven. På så sätt kan man se hur man bör göra och sedan implementera detta under sina egna lektioner.

Vikten av att vara ett gott föredöme

Att vara en handledare handlar inte enbart om att lära ut hur en bil fungerar och vad vägarnas regler innebär, utan även att vara ett gott föredöme för hur man bör agera i trafiken. Att köra på ett säkert och ansvarsfullt sätt är av största vikt och det ligger på handledarens bord att lära ut på vilket sätt man gör detta. 

Att lära ut är inte alltid helt lätt. Många gånger kan man uppleva frustration och friktion mellan elev och lärare när det inte går som man vill eller någon inte förstår. Det är därför av stor vikt att handledaren själv är tålmodig och lugn. Detta beteende kan komma att reflektera sig i elevens körning i trafiken, både under läroperioden men även efter.

Ofta är handledaren förälder till eleven och då har med största sannolikhet barnet redan varit passagerare i en bil många gånger. Förmodligen har man som förälder berättat under sin körning berättat om vad som är rätt och fel, vad man bör tänka på och varför vissa situationer utspelar sig som de gör. Men faktum är det att barn oftare lär sig utav vad man gör snarare än av vad man säger. Så om du som handledare säger en sak, men gör en annan, så är det troligt att eleven kommer att påpeka detta samtidigt som de får en sämre förståelse för varför man bör göra så som du säger.

Körkortslektion med handledare på Jarla Trafikskola

Gör körlektionerna till en positiv upplevelse

Att ta körkort är inte alltid en dans på rosor, varken för dig eller för din elev. Faktum är den att många utav dagens ungdomar sätter en hel del press och prestige vid körkortslektioner och uppkörningen. Man brukar höra att ”desto snabbare, desto bättre” där man menar att desto färre lektioner man behövde desto bättre var man. Denna mentalitet kan göra det svårt och stressigt för de som inte har det lika enkelt. Därför är det upp till dig som handledare och lärare att se till så att lektionerna blir roliga och något att se fram emot. Att ta körkort ska vara kul och allas väg mot detta mål ser olika ut. Ett gott självförtroende hos eleven och en positiv attityd hos båda parterna är därför en viktig del i ett lyckat lärande.

Ha tålamod med din elev

Övning ger färdighet och det gäller både handledare och elev. Som tidigare nämnt så kan körlektioner skapa friktion mellan parterna när lärandet inte går som man vill. När man först startar sina körlektioner, med vad som ofta är sitt barn, så kan det vara svårt att veta hur man ska ställa sig till felen de gör och ens reaktion. Men med övning blir det lättare och desto fler lektioner man har, desto bättre blir man på att förstå hur man skall agera för elevens bästa. Att köra bil som elev kan vara en farlig miljö om man känner sig stressad och ständigt kritiserad. Ha därför i åtanke att din elev är ny till trafikens värld bakom ratten och förståelse för att det kan uppstå många fel.

Direktiv

Berätta under körningens gång vad eleven skall tänka på. Detta gäller dock enbart småsaker som behöver rättas till, undvik längre diskussioner under körningen. Eleven måste kunna koncentrera sig på körningen! Behövs tydligare instruktioner så stanna till vid lämplig plats och visa.

Däremot är det viktigt att aldrig enbart vara en passagerare. När du är handledare privat så finns det sällan extra uppsättning av pedaler, därmed kan det vara en stor risk att köra i trafiken med en ny elev. För att kompensera för detta behöver man vara aktiv i körningen hela tiden. Detta betyder inte att man behöver kommentera på saker, men att man är närvarande och gör alla de kontroll-rörelser som behövs för att säkerställa att eleven svänger, blinkar och kör på rätt sätt.

Trafikdirektiv med erfaren handledare på Jarla Trafikskola

Anpassa lektionerna efter eleven

Vad menar vi med detta? Jo, ibland är det så att man som handledare och förälder ”passar på” när man ändå ska någonstans att övningsköra. Ibland kan detta vara en god idé för att hitta tid i vardagen, men var väldigt försiktig med vilka tillfällen ni väljer. Var i sin utbildning är eleven? Hur långt har hen kommit? Är det okej att hen kör i mörkret hem från affären? Har hen kört tillräckligt mycket för att klara av morgonrusningen av trafik? Det är denna typen av frågor du som handledare måste ställa dig själv innan du föreslår eller går med på att övningsköra.

Glöm inte teorin

Teorin är minst lika viktig som praktiken. En god förståelse för teorin hjälper dig som handledare och din elev att hantera trafiksituationer bättre. Handledarens ansvar är inte bara att visa hur det går till i trafiken men även se till att eleven faktiskt läser i teoriboken. 

Har du koll på din försäkring?

I juridisk mening är handledaren faktiskt den som är föraren under övningskörningen. Därför ser inte heller försäkringsbolaget någon skillnad på om du själv eller din elev kör som handledare. Av denna anledning kan det vara bra att se över sin befintliga försäkring och de finskrifter som finns i denna. 

Är det dags att börja övningsköra med ditt barn eller någon annan? Boka din handledarutbildning med Jarla Trafikskola här!

Körkortsfrågor med rörlig bild

 

Från och med den 15 juni 2020 infördes körkortsfrågor med rörlig bild på teoriprovet. Det handlar om att den blivande föraren ska bedöma risker i en tänkbar trafiksituation. Syftet är att öka riskmedvetenheten hos den blivande körkortstagaren och är ett steg närmre nollvisionen,

Teoriprovet består sedan tidigare av cirka 10% riskbedömningsfrågor med statiska bilder men det kommer bli tydligare att förstå situationerna med rörlig bild.

– Det här ska ses som ett led i arbetet med Nollvisionen. Våren 2021 kommer en utvärdering att göras om riskmedveten ökat hos blivande förare.

Det rörliga materialet kommer till en början endast vara för B-körkort och det kommer vara två stycken filmklipp per teoriprov. Klippen som kommer att visas kommer vara mellan fem och sju sekunder långa.
Man kommer att kunna se filmen först och sedan svara eller välja att läsa frågan först och sedan se filmen. Man kan inte stoppa filmen men man kan se den hur många gånger du vill.

Vi på Jarla Trafikskola vill att våra elever ska känna sig trygga inför sitt teoriprov och sitt körprov. Vi finns på 10 olika platser i Stockholm och därför har du möjligheten att öva på alla olika trafiksituationer som krävs för att ta körkort. Välj mellan effektivutbildningar, intensivkurser och traditionella körlektioner. Vi har Stockholms bredaste utbud vad gäller kurser och utbildningar för körkort så du kan välja den tid som passar dig. Välkommen att kontakta oss!

Intensivkurs MC

Vår intensivkurs är för dig som kan manövrera motorcykeln.

Intensivkursen inkluderar följande utbildningsmoment:
Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här.

Kursprogram

(Förmiddag)

DAG 1
Måndag: 07.00–12.30

Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

DAG 2-4
Tisdag-Torsdag: 09.30–12.30

Körning i trafik

Dag 5
Fredag: 08:20 eller 09:30

Landsvägskörning, fast sträcka, 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
gett klartecken om det.

Kursprogram

(Eftermiddag)

DAG 1
Måndag: 10.40–12.40 + 13.40–16.40

Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

DAG 2-4
Tisdag-Torsdag: 13.40–16.40

Körning i trafik

DAG 5
Fredag: 08.20 eller 09.30

Landsvägskörning, fast sträcka, ca 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
gett klartecken om det.

Intensivkurs 3 veckor

…aldrig övningskört tidigare men som vill påbörja körkortsutbildningen på bästa möjliga sätt!

Intensivkurs tre veckor inkluderar samtliga av våra utbildningsmoment:

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Intensivkurs 2 veckor

…är i början av din körkortsutbildning men har övningskört tidigare!

Intensivkurs två veckor inkluderar följande utbildningsmoment:

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Schema för intensivkurs 3 veckor

Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning

V.3
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14.00 – 16.40 Körlektioner

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
Utbildningskontroll 1×80 min

Schema för intensivkurs 2 veckor

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning

Intensivkurs 1 vecka

…är i slutet av körkortsutbildningen och snart vill köra upp och skriva teoriprovet!

Intensivkurs en vecka inkluderar följande utbildningsmoment:

 • Stadstrafik
 • Landsväg
 • Motorväg
 • Mörkerkörning
 • Halt väglag
 • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
 • Utbildningskontroll

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Schema för intensivkurs 1 vecka

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner