ECO-Driving

Kurser i ECO-Driving för privatpersoner och företag

Om ECO Driving

EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Transportstyrelsen och Energi-myndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Hållbar bilkörning

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s k ”EcoDriving”.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca en och 1,5h och ett gemensamt teoripass på ca 2h.
Kombinationen av teori och praktik är avgörande för resultatet av utbildningen.

Skicka förfrågan

Maila till Jarla Trafikskola i Östermalm

Ditt namn

Din e-post

Telefon eller mobil:

Ditt meddelandeMoment

1. Testkörning ett
Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare.

3. Demonstration och instruerad övning
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar. Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.

5. Råd
Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback på den praktiska körningen.

7. Uppföljning
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

2. Analys
Läraren analyserar förarens normala körsätt.

4. Testkörning två
Föraren kör samma slinga som vid testkörning ett och tillämpar sina nya kunskaper.

6. Teori
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle där man även följer upp bränsleresultatet.