HELA VÄGEN FRAM

Nio steg för att ta B-körkort

 1. Körkortstillstånd: Ansök om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen och bifoga ett synintyg. Vi hjälper dig givetvis att fylla i blanketterna.
 2. Inskrivning: Skriv in dig hos oss och välj vilken trafikskola du vill utbilda dig vid. Vi erbjuder utbildning för körkort B på alla våra skolor.
 3. Startlektion: Första steget i utbildningsprocessen är en startlektion. Den genomför vi för att se vilket av utbildningsalternativen som passar dig bäst. Efter startlektionen tar vi fram en individuell plan.
 4. Teori: Våra elever studerar gärna teorin parallellt med övningskörningen. Det underlättar eftersom den praktiska utbildningen går hand i hand med den teoretiska. Teoridelen består av studiematerial som eleverna får via vår digitala utbildningsplattform Elevcentralen Premium. För dig med lässvårigheter erbjuder vi extra teoristöd.
 1. Körlektioner: Alla våra bilskolelärare har lång erfarenhet och är engagerade i att ge våra elever bästa möjliga utbildning. Vi tar självklart hänsyn till eventuella förkunskaper.
 2. Riskutbildningarna: Riskettan och risktvåan görs parallellt med körlektionerna och vi bokar dem åt dig. Riskettan tar upp risker i trafiken, som trötthet, alkohol och droger. Risktvåan är det som de flesta känner igen som halkbanan.
 3. Utbildningskontroll: Utbildningskontrollen bokas in när du börjar hos Jarla Trafikskola och utförs innan teoriprovet och uppkörningen. Utbildningsledaren genomför en kontroll för att säkerställa att du är redo.
 4. Teoriprov: Näst sista steget är teoriprovet. Det är till för att du ska visa att du har det som krävs för att vara trafiksäker och miljömedveten som bilförare.
 5. Körprov: Om du blir underkänd på teoriprovet kan du inte genomföra uppkörningen (körprovet). Resultatet är giltigt i sex månader, vilket innebär att du måste göra om ett eventuellt underkänt teoriprov under den tiden.

MOMENTFÖRTECKNING

16 övningar att klara av

Här nedan får du en förteckning över alla de moment vår utbildning omfattar. De moment som ingår i Jarla Trafikskolas utbildning för körkort B är: Grundutbildning, stadsutbildning, landsväg, mörker och halka.

ÖVNING 1-7

Manövrering

Övning 1:

Körställning
a: stol/bälte
b: reglage

Vikten av att sitta rätt.

Övning 2:

Inledande manövrering
a: start/stannande
b: krypkörning/styrning

Starta bilen (motorn), igångsättning, körklar bil. Koppling ned, 1:an, lossa parkeringsbromsen, grundgas, dragläge, uppsikt innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln, starta.

Stannande av bilen, Uppsikt speglar, koppling ned, bromsa, p-broms åt, friläge.

Krypkörning, Grundgas, reglera farten med kopplingen.
Styrning, Händerna hålls rätt på ratten 9-15, rattning hand över hand. Kombination av krypkörning och styrning.

Övning 3:

Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling

Växling och bromsning, uppväxling 1-2, 1-2-3.
Bromsning, att stanna mjukt. Uppsikt, bromsa, koppling, lätta på bromsen.
Nedväxling 3-2, 2-1. Val av växel. Nedväxling före sväng.

Övning 4:

Lutning
a: motlut
b: medlut

Starta med hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Starta utan hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Samma som ovan men bakåt.
Samma som ovan men i medlut.
Bilen ska stå stilla med hjälp av dragläge vid alla övningar.
Uppfångning: Sänk farten, lägg i 1:an, möt med gas och koppling, håll bilen stilla.
Starta i medlut (2:an).

Övning 5:

Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering

Hur man skall sitta – blicken.
Backa rakt.
Backa rakt – sväng – rakt.
Precisionskörning, exempelvis mellan koner.
Vändning, exempelvis på väg.

Övning 6:

Vård och kontroll 
a: funktion/vård
b: säkerhetskontroll
c: last

Få förståelse för faktorer som inverkar på bilens köregenskaper.
Fordonskännedom: Att veta hur bilen, som jag kör, fungerar.
Säkerhetskontroll: Att veta om bilen jag kör är trafiksäker: Det vill säga kunna genomföra säkerhetskontroll av bilen och bilens skyddssystem.

Kontrollen delas i tre delar: Invändig – Utvändig – Motor.

Övning 7:

Samordning/Bromsning 
a: avsökning/riskbedömning
b: samordning/motorik
c: acceleration
d: hård bromsning

Samordning av övning 1-5 på lugna gator, som i ett villaområde.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa så hårt att hjulen är på gränsen till låsning.

ÖVNING 8-9

Inledande Stadstrafik

Övning 8:

Inledande tätort
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler

Körning på gator med mindre trafik.
Tillämpning av övning 1-7 på gator som har en normal uppbyggnad med lite trafik. OBS! Inte i stadsmiljö. Här tränas förberedelser för uppmärksamhet, placering och regler. Exempelvis hur man avsöker vägen framför sig för att få rätt information.

Övning 9:

Mindre landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: järnvägskorsning

Att bli medveten om de faror och risker som finns omkring oss. Kunna samordna och tillämpa inlärda färdigheter på mindre landsväg. Eleven skall kunna anpassa hastigheten och placering till rådande förhållanden samt på ett säkert sätt kunna passera en järnvägskorsning.

När övning 1-9 fungerar så är det dags att börja med stadsutbildning.

ÖVNING 10

Stadstrafik

Övning 10: 

Stadstrafik 
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: högerregel
d: huvudled
e: trafiksignal
f: enkelriktad gata
g: cirkulationsplats
h: körfält
i: vändning/parkering

Kunna placera bilen rätt såväl före, i och efter en korsning samt tillämpa väjningsregler på ett riktigt sätt. Kunna anpassa farten till övrig trafik, sikt och väglag. Klara av att hålla ett säkerhetsavstånd till andra trafikanter vid kökörning, körfältsbyte och omkörningar. Kunna vända och parkera på olika platser.

ÖVNING 11-12

Landsväg

Övning 11:

Landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart/avfart
e: omkörning
f: vändning och parkering

Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Allt ifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Ett flertal omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.

In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Många omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt

Övning 12:

Motorväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: motorväg

Kunna hantera på- och avfarter ifrån motorväg, göra realistiska avståndsbedömningar samt anpassa hastigheten till övrig trafik. Ha goda kunskaper i hur bilen reagerar på rattutslag vid dessa hastigheter samt kunna välja rätt körfält på ett självständigt sätt.

ÖVNING 13-14

Mörker och halka

Övning 13:

Mörker
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: mörkerdemonstation
d: möte
e: omkörning
f: parkering
g: nedsatt sikt

Övning 14:

Halt väglag
a: trafikövningsplats/ halkbana
b: väg

Bromsteknik och hävande av sladd, rätt hastighet och placering med hänsyn till väglaget, väggreppet, vägbredd och övrig trafik.

Förutom ovan nämnda övning skall om möjligt (och när så kan ske) tränas:

Övergångsställe / cykelöverfart
Hållplatser
Vägarbete
Olika gående grupper
Djur på vägen
Nedsatt sikt (dimma, snö, regn)
Utryckningsfordon

ÖVNING 15-16

Stadstrafik

Övning 15:

Stadstrafik
a: tillämpning
b: egen utbildningskontroll

Körning i kvalificerad och varierad trafik. Köra efter och tolka anvisningar, köra mot mål, planera sin körning och kunna samordna alla tidigare moment (övn. 1-14) självständigt.
Att göra detta i så varierad trafikmiljö som möjligt.
Att ha rätt hastighetsanpassning, det vill säga följa trafikrytmen.

Övning 16:

Utbildningskontroll
Efter utbildningen genomför du en utbildningskontroll med vår utbildningsledare för att göra en sista check up, innan körprovet hos Transportstyrelsen. Du måste vara godkänd på din utbildningskontroll eller eventuellt efter dina kompletteringar, för att få göra ditt bokade körprov. Annars flyttas ditt bokade prov automatiskt fram.

Bokningsförfrågan

Fyll i förfrågan så kontaktar vi dig inom kort.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Intensivkurs MC

Vår intensivkurs är för dig som kan manövrera motorcykeln.

Intensivkursen inkluderar följande utbildningsmoment:
Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här.

Kursprogram

(Förmiddag)

DAG 1
Måndag: 07.00–12.30

Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

DAG 2-4
Tisdag-Torsdag: 09.30–12.30

Körning i trafik

Dag 5
Fredag: 08:20 eller 09:30

Landsvägskörning, fast sträcka, 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
gett klartecken om det.

Kursprogram

(Eftermiddag)

DAG 1
Måndag: 10.40–12.40 + 13.40–16.40

Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

DAG 2-4
Tisdag-Torsdag: 13.40–16.40

Körning i trafik

DAG 5
Fredag: 08.20 eller 09.30

Landsvägskörning, fast sträcka, ca 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
gett klartecken om det.

Intensivkurs 3 veckor

…aldrig övningskört tidigare men som vill påbörja körkortsutbildningen på bästa möjliga sätt!

Intensivkurs tre veckor inkluderar samtliga av våra utbildningsmoment:

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Intensivkurs 2 veckor

…är i början av din körkortsutbildning men har övningskört tidigare!

Intensivkurs två veckor inkluderar följande utbildningsmoment:

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Schema för intensivkurs 3 veckor

Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning

V.3
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14.00 – 16.40 Körlektioner

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
Utbildningskontroll 1×80 min

Schema för intensivkurs 2 veckor

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning

intensivkurs 1 vecka

…är i slutet av körkortsutbildningen och snart vill köra upp och skriva teoriprovet!

Intensivkurs en vecka inkluderar följande utbildningsmoment:

 • Stadstrafik
 • Landväg
 • Motorväg
 • Mörker
 • Halt väglag
 • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
 • Utbildnings kontroll

(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

Schema för intensivkurs 1 vecka

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

 • Bli uppringd av Jarla

 • Instagram
 • Erbjudanden