Upplägg för mopedutbildning

Upplägget för din mopedutbildning beror på vilken kurs du läser. Kursen för moped klass II är enbart teoretisk och har enbart ett teoriprov medan moped klass I testas på både teori och praktik.

Information (teori)

Lektionen börjar med att kontrollera elevens ID-handling (kom ihåg att ta med första dagen). Därefter information om kursens upplägg, och viktiga saker att tänka på, här önskar vi att målsman kan vara med de första ca: 15 min.

Mopeden (teori)

Vi går igenom reglerna kring förarbeviset samt AM-körkortet. Sedan går vi igenom och diskuterar översiktligt hur mopeder är konstruerade och hur den fungerar för att du ska kunna köra och sköta en moped på ett bra sätt. Vi tar även upp körning med passagerare samt vad som gäller för körning med last på moped. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en mopedägare har.

Människan och Miljön (teori)

Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Trafikteori del I (teori)

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och hur viktigt det är att vara uppmärksam på övrig trafik när man kör moped.

Trafikteori del II (teori)

Att köra i trafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad du får göra, vad du inte får göra, vad du ska göra och vad du inte ska göra är nödvändiga för att din körning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det du behöver veta för att du ska kunna köra moped i mer trafikerade miljöer.

Manöverkörning (praktik)(Endast Klass 1)

Denna lektion genomförs för klass I eleverna och utförs på en körgård i en till två timmar. Under tidigare teorilektioner har du fått teoretisk kunskap om hur mopeden är konstruerad och om hur den fungerar, nu skall detta genomföras praktiskt. En certifierad lärare kommer att visa hur övningarna ska gå till samt hjälper till med råd och tips där det behövs.

Syftet med lektionen är att du och din lärare ska få en så bra bild av din förmåga att hantera mopeden inför nästa körlektion, så den kan genomföras utan att utsätta dig, läraren eller andra trafikanter för fara.

När övningarna är klara kommer du att ha en bra uppfattning om din egen förmåga att hantera mopeden. Du kommer också att veta hur du enkelt kontrollerar om mopeden är trafiksäker.

Körkortsfrågor

I samband med kursens första dag får ni via mail en inloggning till elevcentralen där ni kommer åt körkortsfrågor. Dessa är till för att förbereda er inför teoriprovet. Teoriprovet får skrivas först när trafikskolan godkänt hela utbildningen. Körkortsfrågorna består av instuderingsfrågor, delprov och repetition. Mer info om hur dessa skall utföras får ni i samband med inloggningsuppgifterna.

Teoriprov

När du har gått igenom utbildningens alla delar är det dags för prov. För Klass 2 gör vi provet som består av 35 frågor i slutet av sista teoridagen. Provet görs på trafikskolan. För Klass 1 genomförs provet hos Trafikverket när du är klar med dina övningsfrågor, samt att din praktiska del blivit godkännd av din trafiklärare.

Tid bokas antingen via trafikskolan eller av er själva. Provet består av 70 kryssfrågor där ett svarsalternativ är rätt, och för att bli godkänd måste du ha minst 52 rätt. Blir du inte godkänd får du boka en ny tid för omprov. Nytt prov kan bokas omgående.

Trafikträning (praktik)(Endast Klass 1)

Under denna lektion övningskör du som studerar till att ta moped klass I tillsammans med en trafiklärare i områden med ganska lite trafik. Du kommer bland annat att få träna dig i de grundläggande väjningsreglerna och hur du ska hantera skymda korsningar och andra riskfyllda situationer.

Efter det kommer ni att köra in i mer trafikerade stadsmiljöer. Mopeden är ett utmärkt stadsfordon, men som mopedist är du väldigt oskyddad och syns dessutom ganska dåligt. Det är därför av yttersta vikt att du kan manövrera mopeden rätt, läsa trafiken och förstå det du har läst och hört av teorin.

För att bli godkänd av trafikskolan skall du ha blivit godkänd på övningsfrågorna, samt uppnått kraven för körning i trafik, vilket kan medföra att du behöver komplettera med fler körlektioner för att uppnå målet!