Manöverbanor på mc-uppkörningen

Uppkörningens manöverprov består av en lågfartsbana, en högfartsbana, ett bromsprov och inleds alltid med en säkerhetskontroll. Detta är till för att kontrollera din förmåga av att hantera ett MC i olika situationer.

Att leda din motorcykel

Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng vänster – backa till linje A.
Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng höger – backa till linje A.

 

Lågfartsprov 1

Starta med bakhjulet på linje A – krypkör framåt enl skissen.
Provet avslutas när framhjulet är vid linje A

 

kall även kunna genomföras från motsatt håll.

 

Lågfartsprov 2

Starta med bakhjulet vid linje A, krypkör framåt enl skissen,
stanna vid dubbelkonerna ( tot 3 ggr).
Provet är avslutat när framhjulet är vid linje A.

Skall även kunna genomföras åt motsatt håll (spegelvänt)

 

Högfartsprovet 1

Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs både åt höger och vänster.

 

Högfartsprovet 2

Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs både åt höger och vänster.