Manöverbanor på mc-uppkörningen

Uppkörningens manöverprov består av en lågfartsbana, en högfartsbana, ett bromsprov och inleds alltid med en säkerhetskontroll. Detta är till för att kontrollera din förmåga av att hantera ett MC i olika situationer.

Att leda din motorcykel

Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng vänster – backa till linje A.
Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng höger – backa till linje A.

 

 

Lågfartsprov

Starta med bakhjulet vid linje A, krypkör framåt enligt skissen, stanna vid dubbelkonerna, ej på tillbakavägen, (tot 2 ggr). Provet är avslutat när framhjulet är vid linje A.

Skall även kunna genomföras åt motsatt håll (spegelvänt)

 

Högfartsprovet

Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs åt höger och vänster.