Moment MC-körkort

Nedan får Du en förteckning över alla de moment som ingår i Jarla Trafikskolas utbildning för MC-körkort, A-körkort.

 

Övning 1: Körställning
A Klädsel
B Reglage och instrument

Övning 2: Inledande manövrering
A Start och stannande
B Krypkörning och styrning

Övning 3: Växling
A Uppväxling
B Bromsning
C Nedväxling

Övning 4: Lutning
A Motlut
B Medlut

Övning 5: Manövrering
A Styr och balans
B Teknik

 

Övning 6: Vård och kontroll
A Funktion och vård
B Säkerhetskontroll
C Passagerare

Övning 7: Samordning/Bromsning
A Avsökning och riskbedömning
B Samordning och motorik
C Acceleration
D Hård inbromsning

Övning 8: Inledande tätort
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering
D Väjningsregler

Övning 9: Mindre landsväg
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering och kurvteknik
D Väjningsregler
E Järnvägskorsning

 

Övning 10: Stadstrafik
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Högerregeln
D Huvudled
E Trafiksignal
F Enkelriktad gata
G Cirkulationsplats
H Körfält
I Vändning och parkering

Övning 11: Landsväg
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering och kurvteknik
D Påfart och avfart
E Omkörning
F Vändning och parkering

Övning 12: Motorväg
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Motorväg
D Motortrafikled

 

Övning 13: Mörker
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Möte
D Omkörning
E Nedsatt sikt

Övning 14: Manövrering
A Säkerhetskontroll
B Styr och balans
C Serpentinbana
D Bromsning

Övning 15: Stadstrafik/Landsväg
A Tillämpning moment 1-14
B Passagerarkörning

Övning 16: Utbildningskontroll
A Utbildningskontroll