MOMENTFÖRTECKNING

Motorcykelkörning innefattar många olika moment. Det är viktigt att kunna hantera varje moment för att få en säker körning. Nedan ser du två videoinstruktioner, och nedanför där hittar du textinformation om varje moment.

Säkerhetskontroll

Här får Du en förteckning över alla de moment vår utbildning omfattar.

Övning 1: Körställning
A Klädsel
B Reglage och instrument

Övning 2: Inledande manövrering
A Start och stannande
B Krypkörning och styrning

Övning 3: Växling
A Uppväxling
B Bromsning
C Nedväxling

Övning 4: Lutning
A Motlut
B Medlut

Övning 5: Manövrering
A Styr och balans
B Teknik

Övning 6: Vård och kontroll
A Funktion och vård
B Säkerhetskontroll
C Passagerare

Övning 7: Samordning/Bromsning
A Avsökning och riskbedömning
B Samordning och motorik
C Acceleration
D Hård inbromsning

Övning 8: Inledande tätort
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering
D Väjningsregler

Övning 9: Mindre landsväg
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering och kurvteknik
D Väjningsregler
E Järnvägskorsning

Övning 10: Stadstrafik 
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Högerregeln
D Huvudled
E Trafiksignal
F Enkelriktad gata
G Cirkulationsplats
H Körfält
I Vändning och parkering

Övning 11: Landsväg 
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Placering och kurvteknik
D Påfart och avfart
E Omkörning
F Vändning och parkering

Övning 12: Motorväg 
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Motorväg
D Motortrafikled

Övning 13: Mörker
A Avsökning och riskbedömning
B Hastighetsanpassning
C Möte
D Omkörning
E Nedsatt sikt

Övning 14: Manövrering 
A Säkerhetskontroll
B Styr och balans
C Serpentinbana
D Bromsning

Övning 15: Stadstrafik/Landsväg
A Tillämpning moment 1-14
B Passagerarkörning

Övning 16: Utbildningskontroll 
A Utbildningskontroll