MC Körning på Jarla Trafikskola

För att du ska få en så effektiv och sparsam utbildning som möjligt råder vi dig att berätta för oss om dina förväntningar och mål på utbildningen. Då kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa sätt.

Alla våra körlektioner utgår från Travbanevägen (vid Solvalla, Bromma).

För att lektionen skall bli så effektiv och lärorik som möjligt är det bra om du kommer i god tid så att du hinner byta om och förbereda dig.

Så här går en körlektion till hos oss:

    • Första lektionen hos oss genomförs på vår körgård. Där kommer vi att testa vilka förkunskaper du har och planera vidare träning utifrån dina individuella behov. Vid första lektionen kommer vi ge dig en teoretisk och praktisk överblick av de moment som utbildningen innefattar samt ge dig en uppfattning om utbildningslängd och kostnader.
    • Motorcykelns grundmoment samt manöverprovet övar vi på vår körgård, som vi har i direkt anslutning till trafikskolan (inga transporter för att komma till övningsplatsen vilket spar din tid). Efter varje lektion utvärderar och sammanfattar vi de nya kunskaperna samt planerar framåt för nästa lektion.
    • När Du hanterar mc:n på ett kontrollerat sätt beträffande krypkörning, kurvtagning, acceleration samt bromsning (manöverprovet) är det dags att träna i trafik. Vi börjar med att se till att du kan göra en säkerhetskontroll, vidare övar vi inbromsning från högre hastigheter än förut (70-90 km/tim). Detta genomförs på en intilliggande högfartsbana. Därefter kommer vi att träna trafikkörning tills du är tillräckligt skicklig för att du skall kunna klara en uppkörning, och självklart för att vara en trygg och säker mc-förare som skall ha glädje och nytta av din utbildning.
    • Trafiklektionerna genomförs med två elever samtidigt, där du som elev växelvis kör övningsmc:n och växelvis åker med på lärarens mc då den andra eleven kör. På så vis får du även se och känna på rätt körsätt av läraren samtidigt som du i radio hör kommentarer till den andre eleven. Detta gör att du på ett kostnadseffektivt sätt får ut så mkt som möjligt av lektionerna. Varje trafiklektion är två timmar lång.
  • En UBK är som en ”miniuppkörning” för att du skall få känna på hur en provsituation går till samt för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att klara uppkörningen. Under denna lektion fastställer vi också din uppkörningstid.