Privat övningskörning MC

 

 

Vill du börja övningsköra privat, så måste du ha en godkänd handledare.

Många elever kombinerar körkortsutbildningen genom att övningsköra privat. För att göra den privata körtiden så effektiv som möjligt är det bra om handledaren har möjlighet att vara med under körlektionerna. Läraren kan då ge tips och råd för fortsatt träning på egen hand.

Jarla Trafikskola ger viktig information om rollen som handledare vid privat övningskörning och det ultimata är om den “privata läraren” kan delta på några lektioner som genomförs på trafikskolan. Ansökningar om handledarskap finns på www.transportstyrelsen.se

För att Transportstyrelsen skall kunna godkänna din handledare måste denne ha:

  • Fyllt 24 år
  • Haft MC-körkortet i minst 5 år och inte fått det återkallat i mer än tre månader, under de senaste åren. Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste åren.
  • Ett körkort utfärdat i Sverige eller annat land
  • Vana och skicklighet av att köra MC

 

Eleven ska ha:

  • Ett giltig körkortstillstånd
  • Uppnått rätt ålder för att få övningsköra beroende på fordonslag (A1, A2, A)