Riskutbildningen är ett resultat av Nollvisionen, som regeringen röstat fram och handlar generellt om just risker i och med olika situationer. De är obligatoriska och måste vara giltiga för tiden då teori- och körprov utförs.

Risktvåan MC

2450:-
Skicka förfrågan

Maila till Jarla Trafikskola i Bromma

Ditt namn

Din e-post

Telefon eller mobil:

Ditt meddelandeDu behöver inte ha körkortstillståndet klar för att gå utbildningen under förutsättning att utbildningen sker på ett godkänt inhägnat område, men vi rekommenderar dig att gå utbildningen mot slutet av av din körkortsutbildning. Risktvåan syftar bland annat till att belysa mänskligt beteende, fordonets beteende och körning under särskilda förhållanden. Poängen är att du som ska ta körkort ska bli medveten om riskerna med ett visst beteende i eller på ett fordon. Dessutom ämnar det att ge verktyg och råd om hur du undviker ett sådant beteende.

Utbildningen pågår i cirka 4 och 1/2 timme och består bland annat av verklighetsförankrande praktiska uppgifter som belyser riskerna.
Under utbildningen får du möjligheten att uppleva både din och fordonets förmåga att klara av körning under kontrollerade former i risksituationer. Vi jobbar med att öka förståelsen för säkerhetsmarginaler och hur dess påverkas av t ex hastighet och särskilda förutsättningar.

  • Omfattning
  • Risker, risktagande
  • Konsekvenser
  • Undvikande (både själv och att hindra andra)
  • Hur beteende och attityder påverkar trafiken.
  • Riskutbildningarna är giltiga i 5 år.

    Vi utbildar ej Risktvåan MC själva utan bokar in dig hos någon av våra goda samarbetspartners.

    När du tar ditt körkort ”nollställs” giltighetstiden och ny utbildning måste genomgås om du t ex vill ta en annan behörighet som har riskutbildningskrav eller blivit av med körkortet. Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityder när det gäller risker.