Teoriprov MC

Så här går teoriprovet till:

När du kommer till Trafikverkets förarprovskontor så fotograferar du dig i fotoautomaten. Ett antal bilder tas och du får själv välja den du tycker är bäst. Det kan bli kö till fotoautomaten, så kom i god tid innan skrivningen. Efter fotograferingen skriver du din namnteckning på en digital plastplatta. Därefter visar receptionisten dig hur namnteckningen och fotografiet blev på en datorskärm. Du får skriva om namnteckningen ett antal gånger om du inte skulle vara nöjd.

 

Provet

Legitimationskontroll genomförs innan teoriprovet börjar. Provtiden är exakt 50 minuter. Teoriprovet består av 65 frågor samt ytterligare 5 testfrågor, vilka används för utvärdering och räknas inte in i resultatet. För att bli godkänd krävs 52 rätt av 65 frågor, det vill säga 80 procent. Resultatet syns direkt när du är klar med alla frågor.