Motorcykel Trafikkörning

 

  • När Du hanterar MC:n på ett kontrollerat sätt beträffande krypkörning, kurvtagning, acceleration samt bromsning (manöverprovet) är det dags att träna i trafik.

 

  • Vi börjar med att se till att du kan göra en säkerhetskontroll, vidare övar vi inbromsning från högre hastigheter än förut (70-90 km/tim). Detta genomförs på en intilliggande högfartsbana. Därefter kommer vi att träna trafikkörning tills du är tillräckligt skicklig för att du skall kunna klara en uppkörning, och självklart för att vara en trygg och säker mc-förare som skall ha glädje och nytta av din utbildning.

 

  • Trafiklektionerna genomförs med två elever samtidigt, där du som elev växelvis kör MC:n och växelvis åker med på lärarens MC då den andra eleven kör. På så vis får du även se och känna på rätt körsätt av läraren samtidigt som du i radio hör kommentarerna till den andre eleven. Detta gör att du på ett kostnadseffektivt sätt får ut så mycket som möjligt av lektionerna. Varje trafiklektion är två timmar lång.

 

  • Då vi förstår att din tid är viktig för dig och att du vill få ut maximalt utbyte av din tid så är detta koncept med två elever i trafik samtidigt en mycket beprövad och utvecklad metod som på ett effektivt sätt leder till att snabbt göra framsteg.

 

Alla våra lärare har lång erfarenhet av att utbilda på detta vis.

  • Metoden gör att vi kan nå och vara kvar i övningsområdena längre tid utan att behöva transportera oss fram och tillbaka till skolan i onödan.
  • Du har hela tiden feedback från läraren via radiokontakt oavsett om du kör övningsmc:n själv eller om du åker bakpå läraren.
  • Du känner och upplever hur övningen skall genomföras när du åker med läraren, och har därigenom lättare att genomföra övningarna på rätt sätt när du själv kör.
  • Erfarenhetsmässigt vet vi att man lär sig mycket fortare om man även får se, känna och bli visad hur övningarna skall genomföras, vilket också tidigare elever instämmer i, samtidigt som detta håller nere dina lektionskostnader och på så vis blir mycket kostnadseffektivt för dig.

Skulle du av någon anledning vilja ha läraren “för dig själv” erbjuder vi naturligtvis även detta (tala med kundtjänst).

 

  • En UBK är som en ”miniuppkörning” för att du skall få känna på hur en provsituation går till samt för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs för att klara uppkörningen. Under denna lektion fastställer vi också din uppkörningstid.