1. Ansöka om körkortstillstånd

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för moped Klass II och B96 (utökat B)

Körkortstillståndet måste vara godkänt till din 1:a körlektion, det räcker inte med att bara skickat in ansökan. Handläggningstiderna varierar beroende på bl a årstid, men även till dina svar på hälsodeklarationen. Vid medicinering eller sjukdom så kan handläggningstiden påverkas, likväl om det finns någon brottshistorik.

Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt.

  • Grupp 1 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.
  • Grupp 2 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C och CE.
  • Grupp 3 ger behörighet för AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och De.

Ett körkortstillstånd är giltigt i 5 år.

Ansökningsavgift 150 kr.

Ansök här!

Handläggningstider
ffff

Till toppen


2. Skriv in dig på trafikskolan

När du har ditt körkortstillstånd är du välkommen att komma in på trafikskolan (Travbanevägen Bromma) eller ringa för att boka in en första lektion.

Första lektionen genomförs på vår körgård, som vi har i direkt anslutning till trafikskolan.

Under första lektionen utvärderar vi dina kunskaper. Du får sedan en utförlig presentation av hur utbildningen går till, dess obligatoriska moment samt hur utbildningen skall planeras. Vi diskuterar lämplig individuell utbildningsplan utifrån dina förkunskaper och disponibel tid. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare.


3. Läs teori

Genom att studera teori parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen.

Teorin består dels av bokpaket med tillhörande studiehäften, samt körkortsfrågor.

Det finns även möjlighet att boka individuell teori om du känner att du behöver extra hjälp.

Körkortsprov kan göras på skolan eller på distans via elevcentralen.


4. Övningskör

Det bästa sättet att lära sig köra MC på ett riktigt och säkert sätt är att köra med en utbildad MC-lärare.

Alla våra MC-lärare har en gedigen utbildning och stor erfarenhet samt mycket tålamod.

Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment (se moment) varav de fem första genomförs på vår körgård

Antalet lektioner per moment varierar och anpassas individuellt efter ditt behov och dina tidigare kunskaper.

Mot slutet av din utbildning genomförs en utbildningskontroll för att säkerställa att du har de kunskaper som krävs vid uppkörningen.

Varje lektion på vår övningsgård är en timme lång men du kan självklart boka flera lektioner i följd om du så önskar.

Trafiklektionerna är två timmar långa och ni är två elever per lärare, där ni växelvis kör MC och åker med bakpå läraren MC. På så vis lär du dig snabbt och kostnadseffektivt genom att även observera den andra elevens körning och lärarens instruktioner.


5. Gå den tvådelade riskutbildningen

För att kunna genomföra prov på Trafikverket måste du ha genomfört de båda obligatoriska riskutbildningarna. Vi hjälper dig givetvis med bokning av den tvådelade riskutbildningen.

Riskutbildningen består av två delar.

Del 1 Riskettan, omfattar bl.a. trötthet, droger och alkohol.
Del 2 Risktvåan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken.


6. Genomgå en Utbildningskontroll

Ett av de sista momenten som vi genomför är en utbildningskontroll. Den bokas när du och din lärare anser att du börjar bli redo för uppkörning.

Utbildningskontrollen är som en ”miniuppkörning” där du får visa att du dels klarar manöverprovet, valda delar av säkerhetskontrollen samt en trafikkörning på ett självständigt sätt.

Vi utvärderar dina kunskaper och ser om du eventuellt behöver någon komplettering innan ditt körprov.


7. Kunskapsprov och körprov

När du studerat ditt teorimaterial och övat på körkortsfrågorna och känner dig redo för kunskapsprovet bokas en tid på Trafikverket. Observera att båda riskutbildningarna måste vara avklarade för att få genomföra kunskapsprovet hos Trafikverket.

Teoriprovet måste vara godkänt för att körprov skall kunna bokas. Vi bokar en preliminär tid i ditt namn för körprov.

Körprovet (uppkörningen) fastställs när du genomfört utbildningskontrollen.

Du lånar motorcykel och utrustning från oss och en lärare från trafikskolan kommer att följa med dig till provet.