Frågor och svar om din körkortsutbildning

 1. Hur kommer min körkortsutbildning att se ut?
 2. Anmälan och tidsbokning
 3. Hur ofta ska jag köra?
 4. Vad ska jag göra på mina körlektioner?
 5. Hur går uppkörningen till?
 6. Är det något mer jag behöver känna till

1. Hur kommer min körkortsutbildning att se ut?

Vi kan börja med att ge en översikt av utbildningen. Utbildningen består av tre olika delar där TEORIDELEN är en av dessa. Den PRAKTISKA DELEN består av två: Dels manöverträning, som tränas på vår egen manöverbana i direkt anslutning till skolan, samt körutbildning i trafik. Dessutom tillkommer riskutbildningarna.

Manöverbanan körs/tränas klart innan vi går vidare till trafikdelen. Du skall vara på en sådan nivå med manövrering och teknik att Du uppfyller våra krav, som i sin tur är samma krav som Transportstyrelsen ställer på Dig. Du är då på en nivå där Du känner Dig säker och kan utveckla dig i en tillfredsställande takt när Du kommer ut i trafiken.


2. Anmälan och tidsbokning

När Du sedan kommit hit och börjat din MC-utbildning, är det lättast att boka tider på plats i anslutning till Dina lektioner. För att du skall få en kontinuitet i din utbildning och planering är det viktigt med framförhållning. Vi rekommenderar dig att boka tre-fyra veckor framåt i tiden så att du inte riskerar att bli utan tider någon vecka.


3. Hur ofta ska jag köra?

Ja, det bestämmer Du naturligtvis själv. Vi rekommenderar 2-3 lektioner per vecka.


4. Vad skall jag göra på mina körlektioner?

Till att börja med är det bra om Du är här i god tid (ca 20 minuter innan Din lektion börjar). Du skall hinna byta om och göra Dig klar tills lektionen startar. Vi inleder med en kontroll av motorcykeln (s.k. säkerhetskontroll). Skall Du sedan köra på manöverbanan så tränar vi på de moment Du skall klara av:

 • Lågfartsserpentinen: Du skall kunna krypköra genom vinkelkorridoren vidare genom lågfartsserpentinen, vända och sedan krypköra tillbaka genom serpentinen och vinkelkorridoren. Körningen avslutas när framhjulet står vid linje A.
 • Lågfartsövning: Du skall också kunna krypköra vid sidan av vinkelkorridoren, runda enkelkonerna samt stanna vid dubbelkonerna, vända och krypköra tillbaka på samma sätt. Även här avslutas övningen när framhjulet står vid linje A.
 • A = den linje vid vilken motorcykelns bakhjul skall stå före start samt vart motorcykelns framhjul skall befinna sig vid avslutning av övningen.
 • Bromsning: Du ska kunna göra effektiva inbromsningar i 50, 70, 90 km/tim.
 • Serpentinbana(högfartsdel): Du skall i en hastighet av minst 50 km/h genomföra en undanmanöver och köra vidare med bibehållet tempo genom en serpentinbana, vända vid sista konen, accelerera till c:a 50 km/h och köra tillbaka genom serpentinbanan med samma hastighet. Sist utförs en effektiv och kontrollerad inbromsning till stillastående.
 • X = Koner, 30 cm höga. Hinder för undanmanöver åt vänster får byggas alternativt för undanmanöver åt höger.

Lågfartsprovet 2
Starta med bakhjulet vid linje A. Krypkör framåt enligt skissen, stanna till vid dubbelkonerna (totalt 3 gånger). Provet är avslutat när framhjulet är vid linje A.

Starta med bakhjulet vid linje A. Krypkör framåt enligt skissen, stanna till vid dubbelkonerna (totalt 3 gånger). Provet är avslutat när framhjulet är vid linje A.

Högfartsprovet
Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs både åt höger och vänster.

Och om jag kör i trafik?

Ja, då skall vi se till att Du på ett självständigt sätt kan anpassa Dig till det system som gäller. Att Du kan agera i samförstånd med Dina medtrafikanter samt att Du får en sådan planering och riskmedvetenhet att Du kan lösa de problem och situationer Du kommer att ställas inför. När det fungerar avslutar vi med en lång landsvägskörning (c:a 16 mil) där vi på varierande vägar, på olika underlag (asfalt och grus), kommer att utveckla Din körteknik.


5. Hur går uppkörningen till?

På uppkörningsdagen träffas vi ca en och en halv timme innan provet. Du har då en stund på Dig för en sista genomgång innan provet börjar. Räkna med att provet tar ca 3 timmar och glöm inte att ha legitimation med Dig. Uppkörningen sker i två delar; manöverprov (inkl. bromsprov) och trafikprov. Blir du inte godkänd på manöverprovet, kommer du inte få genomföra trafikprovet.


6. Är det något mer jag behöver känna till?

Ja, några saker till:

 • Personlig utrustning/kläder: Har Du egen, är det bra. Det måste dock vara godkända MC-kläder. Om inte, får Du låna av oss kostnadsfritt. MC-kläder, stövlar och hjälm (handskar bör Du ha med Dig).
 • Intensivkurs: Vi har en intensivkurs för Dig som vill komprimera din utbildning. Be om separat program. Du kan även läsa mer om våra intensivkurser på vår hemsida.
 • Hos oss är varje trafiklektion för MC indelad i 2 delar. Under en del av lektionen kör man(med hjälp av lärarens instruktioner via radio)själv en
  MC och under en del av lektionen är man, genom att sitta bakom på lärarens MC, delaktig i den andre elevens körning. Man lär genom att se hur den andre eleven kör samtidigt som man lyssnar på lärarens instruktioner i radion. När man sitter bakom läraren får man även uppleva känslan för växelval och riktigt trafikuppträdande samt hur man manövrerar en MC på rätt sätt gällande kurvteknik, uppsikt och placering etc. Efter trafiklektionen har man tillsammans med den andre trafikeleven möjlighet att byta erfarenheter. På detta sätt blir varje lektion både effektiv och mer lärorik.

Skulle Du, trots detta, ändå känna att Du vill köra någon lektion i trafik själv med läraren finns i år den möjligheten, dock till ett merkostnadspris.

Om Du är ute efter en sådan lektion måste Du meddela detta redan vid bokningstillfället.

Nu vet Du i stora drag hur det går till. Det kommer naturligtvis att dyka upp fler frågor från din sida. Tveka aldrig att fråga/höra av dig till oss om Du är osäker eller om något är oklart.

Som avslutning vill vi här på skolan önska Dig lycka till och vi hoppas på ett roligt och givande samarbete. Vi vill att Du skall gå härifrån med den lärdom och kunskap som ger Dig möjligheten att få njuta och glädjas tillsammans med Din motorcykel på ett trafiksäkert sätt.