Jarla är en väletablerad trafikskola som grundades 1975. Vi har alltid försökt hjälpa våra elever med en bra, snabb och billig utbildning. Alla som arbetar på Jarla Trafikskola är välutbildade och duktiga på sina arbetsuppgifter.

Vår utbildning är anpassad efter Transportstyrelsens utbildningsplan. Vi har både kvinnliga och manliga lärare, så har Du några önskemål angående lärare skall Du meddela oss innan Du börjar köra. Därefter försöker vi se till att Du får behålla samma lärare under hela utbildningen.

Vi är anslutna till Sveriges Trafikskolors Riksförbund.

FR 2000 Certifikat

Jarla Trafikskola bryr sig om kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Sveriges Trafikskolors Riksförbund har utifrån Företagarnas Riksorganisations FR 2000 Kvalitets- och miljöledning utarbetat en
kvalitetssäkrad standard utifrån vilken en certifierad skola ska arbeta efter.

Det som omfattar denna standard är att trafikskolan har ett ledningssystem för kvalité, miljö och arbetsmiljö.

Det är vår förhoppning att denna certifiering tillsammans med våra kunskaper kommer att leda till ett ökat förtroende mellan Dig som kund och oss som utbildare.


Jarla Trafikskola Aktiebolag
Valhallav. 82
114 27 Stockholm

Org.nr: 556222-7891