Affärsidé: ”Att erbjuda en körkortsutbildning som är tillgänglig för alla.”

Vision: ”Att vara det självklara valet för den som vill ta körkort.”

Kvalitétspolicy: ”Att ha nöjda elever under hela utbildningstiden”

Kvalitetsarbete har stor betydelse i vår verksamhet och innebär att vi skall ha nöjda kunder såväl under utbildningen som efter avklarad kurs.
För oss omfattar kvalitet även det interna arbetet inom trafikskolan d.v.s. att vi arbetar administrativt på bästa möjliga sätt.

Miljöpolicy: ”Erbjuda eleverna en utbildning där de har förståelse för bilens påverkan på miljön”

Jarla trafikskola skall

   • Påverka sina elever till att bli miljömedvetna bilister. Utföra EcoDriving i praktiken men också skapa en djupare förståelse av bilens påverkan på miljön genom teoretisk undervisning.
   • Ha ett aktivt miljötänkande.
   • Arbeta med ständiga förbättringar så att företagets negativa miljöpåverkan minskar.
   • Följa de lagar som finns angående miljö.
   • Följa upp och utvärdera det dokumenterade miljöarbetet samt uppdatera kontinuerligt.
   • Eftersöka miljömedvetna produkter av våra leverantörer.
   • Källsortera våra sopor samt försöka öka återvinningen.