Effektivutbildning

Ta din körkortsutbildning snabbt och effektivt på en, två eller tre veckor. Under hela utbildningen är du ensam i fordonet tillsammans med din trafiklärare. Hela utbildningsinnehållet och alla körtillfällen anpassas efter din individuella tidsplan. Tillsammans med dig gör vi en bedömning om du bör ta utbildningen på en, två eller tre veckor.

 

kontakta oss

Praktisk information

När du väljer ett av våra effektivutbildningspaket får du en dedikerad trafiklärare. Du får 80 minuters aktiv körning om dagen i fem dagar (måndag-fredag) tillsammans med din körskollärare. Skillnaden mellan detta och enskilda körlektioner är att paketen för effektivutbildningen måste genomföras inom en specifik tidsperiod på antingen en, två eller tre veckor. Detta kan anpassas väldigt flexibelt, alltid i samtycke mellan trafikläraren och dig som elev.

 

kontakta oss

Utbildningskontroll

När du avslutat en effektivitetsutbildning hos oss genomför vi en utbildningskontroll med dig. Det är en lektion där din utbildningsledare kontrollerar att dina kunskaper är tillräckliga för att klara av uppkörningen hos Trafikverket. Efter utbildningskontrollen gör vi tillsammans en bedömning om kompletterande lektioner kan vara aktuella för dig.

För att få en bra bild över vad som ingår i utbildningsplanen i våra paket rekommenderar vi att läsa igenom de moment du kommer utbildas i här.

Bra att veta om Trafikverkets kunskapsprov och körprov

Proven för behörighet B (personbil) ska betraktas som ett sammanhållet prov som innehåller två delar: kunskapsprov (teoriprov) och körprov. Vi på Jarla Trafikskola bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle åt dig. Kunskapsprovet tar du alltid först och därefter körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden som är på två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen. Observera att om du skulle behöva avboka, omboka eller utebli från ditt kunskapsprov så kommer Trafikverket även automatiskt avboka ditt körprov. Detta då proven är sammanhållna.

Betalningsvillkor

Effektivutbildningen betalas direkt vid bokning. Av- eller ombokas kursen när det är mindre än 14 dagar kvar, så debiteras halva beloppet. Vid utebliven närvaro så debiterar vi hela beloppet. Eventuella kompletteringslektioner efter intensivkursen är inte inkluderade.

 

 

Kontakta oss

 

[recaptcha]