Boka Handledarutbildning

299:-

Ordinarie pris 499:-

För att få genomgå handledar- kursen behöver eleven uppfyllt en ålder på minst 15 år och 9 månader. Tilltänkt handledare måste vara minst 24 år, och haft körkort i minst fem år.

De tre ledande trafikskolorna på Östermalm har startat ett samarbete för att erbjuda online bokning av introduktionsutbildning till ett låg pris flera dagar i veckan i centrala Stockholm. I kalendern nedan väljer du dag och bokar samt betalar för handledarkurs på Jarla Trafikskola, Dahlbergs Bilskola samt Ekmans bilskola smidigt och enkelt.

Information om Handledarutbildning

Handledarutbildning för övningskörning med personbil och lätt lastbil
Handledarutbildningen måste vara giltig vid tidpunkten för beslut om godkännande som handledare. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå handledarutbildningen.

Vid ansökan som handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och eleven redan har B-körkort, behöver varken handledare eller elev gå handledarutbildningen.

Introduktionsutbildningen består av tre delar:

    • Körkortsutbildningens mål och innehåll, samt regler vid övningskörning
    • Planering och strukturering kring övningskörning
    • Viktiga faktorer gällande trafiksäkerhet och miljö

Nytt i handledarutbildningen är att det teoretiska momentet om körtekniken Eco-driving ingår, som innebär miljövänlig och ekonomisk körning. Detta moment har successivt införts i utbildningen och är sedan den 1 januari 2011 obligatorisk.

Handledarutbildning varar i cirka 3,5 timmar. Utbildningen ger information om vad man som handledare ansvarar för vid övningskörning, vilka krav som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov), samt hur viktig körerfarenhet är för den allmänna trafiksäkerheten. Under kursen diskuteras hur tolkning av samma trafiksituation kan vara olika mellan handledaren och eleven.

Efter utbildningen utfärdas ett giltigt intyg av aktuell lärare. Dahlbergs Bilskola rapporterar genomförd utbildning direkt till Transportstyrelsen via en e-tjänst.

Krav och Regler

Sedan 1 sep 2010 gäller nya regler för handledare och elev:

  • Kravet på att elev och handledare måste gå introduktionsutbildning tillsammans är numera borttagen.
  • Den som redan har fullföljt en fortfarande giltig introduktionsutbildning behöver inte gå om den. Utbildningen är giltig i fem år från satt datum vid utförande. Om du skall övningsköra privat behöver du dels en handledare och dels ha gått introduktionsutbildningen. Handledare vid privat övningskörning måste även fullföljt introduktionsutbildningen innan hen kan bli godkänd som handledare.
  • Elev vid privat övningskörning måste vara minst 15 år och 9 månader för att gå utbildningen. Övningskörning med personbil får enligt lag ske från 16 års ålder.