Intensivkurs

Jarla Trafikskolas intensivkurser är våra populäraste och mest tids- och kostnadseffektiva utbildningspaket. Beroende på dina förkunskaper kan du genomgå hela utbildningen på en, två eller tre veckor. Under intensivkursens lektioner är ni två elever i bilen. Ni turas om att både manövrera och åka med som aktiva passagerare. När du är en aktiv passagerare lär du dig också mycket genom att observera hur den andra eleven hanterar olika trafiksituationer och den feedback som ges av er trafiklärare.

 

kontakta oss

 

 

 INTENSIVKURS 1 VECKA

13.950:–

 • 6 st lektioner à 80 min
 • Landsvägskörning
 • Utbildningskontroll
 • Lån av bil vid framkörning
 • Onlineteori
 • Riskutbildning
KÖP

Schema

Schema för intensivkurs 1 vecka

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

 

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner


FÖR DIG SOM...

INTENSIVKURS 1 VECKA

Vår intensivkurs på en vecka är för dig som är i mitten av din körutbildning.

 

Intensivkurs en vecka inkluderar följande utbildningsmoment:
(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

 

 • Stadstrafik
 • Landväg
 • Motorväg
 • Mörker
 • Halt väglag
 • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
 • Utbildnings kontroll

INTENSIVKURS 2 VECKOR

19.950:–

 • 11 st lektioner à 80 min
 • Landsvägskörning
 • Utbildningskontroll
 • Lån av bil vid framkörning
 • Onlineteori
 • Riskutbildning
KÖP

Schema

Schema för intensivkurs 2 veckor

Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

 

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

 

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning


FÖR DIG SOM...

INTENSIVKURS 2 VECKOR

Vår intensivkurs på två veckor är det perfekta alternativet för dig som är i början av din körutbildning.

 

Intensivkurs två veckor inkluderar följande utbildningsmoment:
(Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här.)

 

 • Inledande tätort
 • Mindre landsväg
 • Stadstrafik
 • Landväg
 • Motorväg
 • Mörker
 • Halt väglag
 • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
 • Utbildningskontroll

 INTENSIVKURS 3 VECKOR

25.950:–

 • 17 st lektioner à 80 min
 • Landsvägskörning
 • Utbildningskontroll
 • Lån av bil vid framkörning
 • Onlineteori
 • Riskutbildning
KÖP

Schema

Schema för intensivkurs 3 veckor

Med reservation för eventuella schema-ändringar.
Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

V.1
Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

FREDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner

V.2
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14 – 15.20 Körlektion

ONSDAG
7.45 – 12.30 Halkbana R2

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
6.45 – 12.30 Landsvägskörning

V.3
MÅNDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TISDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
14.00 – 16.40 Körlektioner

ONSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

TORSDAG
8.40 – 11.20 Körlektioner
11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

FREDAG
Utbildningskontroll 1×80 min


FÖR DIG SOM...

INTENSIVKURS 3 VECKOR

Detta är speciellt framtagen för dig som är nybörjare och kan avvara mycket tid under en tre veckors period. 

Intensivkurs tre veckor inkluderar samtliga av våra utbildningsmoment:
Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här.

 

 • Körställning
 • Inledande manövrering
 • Växling
 • Lutning
 • Manövrering
 • Vård och kontroll
 • Samordning/Bromsning
 • Inledande tätort
 • Mindre landsväg
 • Stadstrafik
 • Landväg
 • Motorväg
 • Mörker
 • Halt väglag
 • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
 • Utbildningskontroll

Praktisk information

Våra intensivkurser kräver viss förkunskap. Därför rekommenderar vi alla att börja med vår startlektion. Då får vi möjligheten att observera dina befintliga körkunskaper och bedöma vilken utbildningsnivå som är bäst för dig. Om du inte skulle uppnå den kravnivå vi har för att påbörja din intensivkurs så har du möjlighet att komplettera med lektioner hos oss före kursstart. Vi hjälper dig självklart att bedöma hur många lektioner du kan tänkas behöva.

 

kontakta oss 

Utbildningskontroll

När du avslutat en intensivkurs hos oss genomför vi en utbildningskontroll med dig. Det är en lektion där din utbildningsledare kontrollerar att dina kunskaper är tillräckliga för att klara av uppkörningen hos Trafikverket. Efter utbildningskontrollen gör vi tillsammans en bedömning om kompletterande lektioner kan vara aktuella för dig.

För att få en bra bild över vad som ingår i utbildningsplanen i våra paket rekommenderar vi dig att läsa igenom de moment du kommer utbildas i här.

Bra att veta om Trafikverkets kunskapsprov och körprov!

Proven för behörighet B (personbil) ska betraktas som ett sammanhållet prov som innehåller två delar: kunskapsprov (teoriprov) och körprov. Vi på Jarla Trafikskola bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle åt dig. Kunskapsprovet tar du alltid först och därefter körprovet, även om ditt kunskapsprov blev underkänt. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden som är på två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet B måste du ha gjort båda delarna i den obligatoriska riskutbildningen.

Observera att om du skulle behöva avboka, omboka eller utebli från ditt kunskapsprov så kommer Trafikverket även automatiskt avboka ditt körprov. Detta då proven är sammanhållna.

 

XBetalningsvillkor

Intensivkursen betalas direkt vid bokning. Av- eller ombokas kursen när det är mindre än 14 dagar kvar, så debiteras halva beloppet. Vid utebliven närvaro så debiterar vi hela beloppet. Eventuella kompletteringslektioner efter intensivkursen är inte inkluderade.

 

 

Kontakta oss

 

[recaptcha]