För att du skall få en så effektiv och sparsam utbildning som möjligt råder vi dig att berätta för oss om dina förväntningar och mål på utbildningen. Då kan vi tillsammans tillgodose dina önskningar på bästa möjliga sätt.

Alla våra körlektioner utgår från Valhallavägen eller Travbanevägen.

Ev. upphämtning på annan plats kan ordnas med din trafiklärare.

För att din lektion skall bli så effektiv och lärorik som möjligt så är det viktigt att du kommer väl förberedd genom att du gått igenom föregående lektion och gjord läxan.
Så här går en körlektion till hos oss. Om du vill ha det på något annat sätt meddela din lärare i god tid.

  • Vi börjar med en återblick ifrån förra lektionen för att friska upp de redan befintliga kunskaperna och reflektera över vad vi har framför oss.
  • Sedan tar vi upp dagens mål med lektionen, både Dina och våra.
  • Du skall efter lektionens slut själv kunna göra en egen utvärdering av lektionen
  • Därefter sammanfattar vi de nya kunskaperna då lektionen är avslutad.
  • För att få ut bästa möjliga resultat ger vi dig en eller flera läxor att plugga/öva på till nästkommande lektion. Det är därför viktigt att du tar med dig körkortsboken samt körhäftet till varje lektion.