Utökat B

Information om att ta körkort för tyngre fordonskombinationer, behörighet utökat B.

Utbildning

Med utökad B kan du köra fordon med en totalvikt av 4 250 kg. För att få behörigheten behöver du göra ett körprov där du genomför manövrering och en säkerhetskontroll.

Moment du slipper

Till skillnad från när du skaffar BE-behörighet, krävs inget körkortstillstånd vid lektioner till utökat B-körkort om du redan innehar B-behörighet. Du behöver inte heller utföra något teori- eller manöverprov före trafikkörning.

Skicka förfrågan

Maila till Jarla Trafikskola i Bromma

Ditt namn

Din e-post

Telefon eller mobil:

Ditt meddelandeKrav vid uppkörning

Säkerhetskontroll av hela fordonskombinationen samt last. Isär och hopkoppling av bil och släp. Körning i trafik, där någon
form av manöverprov ingår, t.ex. backning runt gathörn, eller parkering. Provfordonet skall ha en sammanlagd totalvikt
av bil + släp som överstiger 3500kg men inte 4250kg och släpet skall vara lastat till minst halva släpets maxlast.

Om man ej innehar B-behörighet

Man kan ansöka om, samt genomföra uppkörning för utökat B även om man ej innehar tidigare B-körkort, då genomförs
uppkörning på så sätt att man först gör uppkörning med endast bil, blir det körprovet godkänt fortsätter man med att
genomföra ytterligare ett körprov men med då tillkopplad släpvagn (två körprov efter varandra).