Störst i Stockholm
Flera behörigheter
Gedigen erfarenhet sedan 1975

JARLA TRAFIKSKOLA

Våra allmänna villkor

Här tar du del av de allmänna villkoren som gäller bland annat körning, bokning, kurser, betalning, avbokning samt återbetalningar.

Kontakta oss

JARLA TRAFIKSKOLA

Villkor

Regler för ombokning och avbokning

Ombokning och avbokning utan avgift godtas endast enligt gällande avbokningsregler och endast via personlig kontakt: telefon, på plats i receptionen eller till din lärare. Varken telefonsvarare eller mejl godkänns på grund av den tvist som kan uppstå om vi inte kan hänvisa till vem som mottagit din avbokningsinformation.

Ombokning och Avbokning lektioner/kurser för Motorcykel & Moped

 • Startlektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Manövreringslektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • 6-7, 8-9, Trafiklektion, landsväg samt körprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
 • Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
 • Mopedutbildning: 14 dagar innan bokat datum.

Ombokning och Avbokning lektioner/kurser för Personbil (gäller även BE & B96)

 • Startlektion: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Körlektion/Egen utb.kontroll: 1 vardag innan senast kl 12.00
 • Landsväg, utbildningskontroll: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Teori- och körprov: 2 vardagar innan senast kl 12.00
 • Intensivkurs: 14 dagar innan bokat datum.
 • Riskutbildningarna: 7 dagar innan bokat datum.
 • Introduktionskurs: 7 dagar innan bokat datum.

Kurser
För mer information om vad som ingår i olika paket och kurser, samt priser, enskilda villkor och avbokningsregler hänvisar vi till information på vår hemsida www.jarlatrafikskola.se
Kurser skall betalas i samband med bokning.

Sjukdom
Sjukdom skall alltid verifieras med ett sjukintyg eller likvärdigt för att du skall få debiterad lektion/kurs tillgodo vid sen avbokning. Vi förbehåller oss rätten att verifiera intyg som ej är utskrivna av läkare/sjukvårdsinrättningar.

Betalning
Skolan tillämpar förskottsbetalning. Det innebär att du betalar på plats i receptionen eller via e-handeln innan lektionen, antingen styckevis eller genom att köpa något av våra rabatterade paket. Rabatter kan ej dras i efterhand. Obetalda lektioner faktureras med 10 dagars betalningsfrist. En betalserviceavgift tas ut vid fakturering, med enskilda undantag. Faktureringen sköts i samarbete med Billecta AB, som äger laga kraft att driva in våra betalningskrav. I samband med fakturering kan vi eller Billecta AB komma att begära en kreditupplysning på dig. Alla köp/betalningar/presentkort enligt ordinarie prislista är giltiga i ett (1) år från inköpsdatum. Undantag förekommer gällande erbjudanden.

Utandningsprov
I enlighet med STR’s krav tillämpar vi utandningsprov inför lektioner. Skulle ditt utandningsprov bli underkänt får du ej köra din bokade lektion, men måste betala för den bokade tiden.

Intensivkurser
Kursen skall betalas vid bokning.

Kunskapsprov & Körprov – MC
Vi ansvarar för att boka en tid för körprov hos Trafikverket. När du är godkänd på kunskapsprovet, meddelar du skolan det, så att vi kan boka ett körprov i ditt namn. Provtiden är preliminär fram till det att du gör din utbildningskontroll då vi fastställer aktuellt provdatum, tid och plats. Tiden kan således både tidigareläggas eller senareläggas beroende på utbildningskontrollen.

Kunskapsprov & Körprov – Bil
Vi ansvarar för att boka en tid för körkortsproven hos Trafikverket. Observera att den tid du tilldelas för kunskaps/körprov, endast är preliminär fram till dess att du gör din utbildningskontroll. Är du inte godkänd med skolans körkortsfrågor senast 1 vecka innan bokad kunskapsprovtid, flyttas tiden för provet fram, vilket innebär att även körprovet kan ändras då kunskaps- och körprov bokas som ett sammanhållet körkortsprov.

Teori
Det är mycket viktigt att du under hela din utbildningsperiod ligger i fas med teorin. Du läser teori i körkortsboken och jobbar parallellt med de körkortsfrågor du har köpt av oss via elevcentralen. Alla teorimoment, samt minst 5 st godkända sluttester ska vara godkända senast 2 veckor innan inbokat datum för teoriprov. Skulle detta ej vara gjort i utsatt tid, har vi rätt att avboka eller skjuta fram till senare tillfälle.

Återbetalning
Återbetalning av innestående saldo sker utan kostnad under förutsättning att du tagit ditt körkort med oss. Vid avbruten utbildning behåller vi enligt STR’s praxis 10% av innestående saldo. Återbetalning av ej nyttjad produkt eller kurs gäller ej om produkten eller kursen ingår i ett paket. Det vill säga i det fall då du redan har köpt produkten eller utfört kursen hos oss eller en annan utbildare vid ett tidigare tillfälle. I det fall en premie ingår i något av våra lektionspaket drar vi av värdet på premien innan återbetalning sker. Detta gäller endast för de som redan mottagit eller hämtat ut premien. Om värdet på kvarvarande saldo understiger premiens värde återbetalas ingenting.
Om du vill ångra ett köp återbetalas beloppet till fullo, under förutsättning att du kontaktar oss och att eventuella bokningar avbokas i enlighet med övriga villkor. Förbrukningsvaror så som teorimaterial och körkortsfrågor återbetalas ej. – Återbetalning sker avgiftsfritt via bank och kan ta upp till 30 dagar.

Ångerrätt e-handel
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
 • En förseglad ljud- eller bildupptagning eller ett förseglat program och förseglingen har brutits.

Ångerrätt gäller inte företag, samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut. Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, tag kontakt med kundtjänst innan du skickar tillbaka varor.

Ångerrätten omfattar inte varor som inhandlas på våra skolor, utan avser endast e-handel.
Vid åberopande av ångerrätt:

 • Meddela vår kundtjänst inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt.
 • Returnera varan komplett i produktkartong, om möjligt med ursprungligt emballage, snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Annat ytteremballage går givetvis bra det också, så länge som varan inte riskerar att skadas i transport
 • Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30dagar från det att varan mottagits av oss.
 • Varan ska vara komplett. Detta innebär att alla tillbehör ska finnas med i returen.

Vi förbehåller oss rätten att debitera självkostnadspris för de saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Vi löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten.

Minderårig
För minderåriga elever krävs målsmans medgivande för att de skall få köpa tjänster av oss.

Delbetalning
Avbetalningsmöjlighet finns genom räntefri finansiering från Wasa Kredit. Hur mycket du vill betala i månaden bestämmer du själv genom att välja återbetalningstid. Du kan välja att dela upp din betalning i 3, 6, 12 eller 24 månader utan ränta. Första delbetalningen aviseras månaden efter ditt köp. Vi kan även erbjuda dig en delbetalning på längre tid (60 månader). Du har varje månad en möjlighet att betala in ett högre belopp än de aviserade och på så sätt förkorta återbetalningstiden.

För att bli beviljad kredit måste du uppfylla följande grundkrav:

 • Vara 18 år fyllda
 • Fast inkomst av tjänst eller pension (lägst 110 000 kr/år)
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Mantalsskriven i Sverige sedan minst 3 år

Ansökan hjälper kundtjänst till med kontakta oss för mer information och läs mer om vår delbetalning här.

Avvikelser/Undantag
Vi reserverar oss för att olika villkor kan förekomma i samband med kampanjer, prisjusteringar och andra ändringar i våra villkor avseende betalningar och återköp.

Avtalsförändringar
Avtalsförändringar aviseras genom att du åter måste godkänna våra villkor trots att du gjort det tidigare.
Får du en ny begäran om att godkänna våra villkor, rekommenderar vi dig att läsa igenom dem innan du godkänner dem på nytt, så du vet vilka förändringar som gjorts.

§ FORCE MAJEURE
Jarla Trafikskola AB friskriver sig från avtalets åtaganden, då yttre eller extrema faktorer, hinder som står utom vår makt och som vi inte hade kunnat räkna med eller förutse, påverkar vår möjlighet att genomföra våra åtaganden utan återbetalning eller ersättningskrav från kunden.

Vi är anslutna till STR (www.str.se) och är miljöcertifierade enligt FR 2000.

Jag har läst och tagit del av ovan information och är fullt införstådd med vad som gäller allmänna villkoren som gäller bl a körning, bokning, betalning, avbokning och återbetalningar.

Bokningsförfrågan

Fyll i förfrågan så kontaktar vi dig inom kort.

  Läs vår Integritetspolicy


  Intensivkurs MC

  Vår intensivkurs är för dig som kan manövrera motorcykeln.

  Intensivkursen inkluderar följande utbildningsmoment:
  Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här.

  Kursprogram

  (Förmiddag)

  DAG 1
  Måndag: 07.00–12.30

  Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

  DAG 2-4
  Tisdag-Torsdag: 09.30–12.30

  Körning i trafik

  Dag 5
  Fredag: 08:20 eller 09:30

  Landsvägskörning, fast sträcka, 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
  UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
  gett klartecken om det.

  Kursprogram

  (Eftermiddag)

  DAG 1
  Måndag: 10.40–12.40 + 13.40–16.40

  Inledande trafik, samt bromsning i hög fart och en säkerhetskontroll

  DAG 2-4
  Tisdag-Torsdag: 13.40–16.40

  Körning i trafik

  DAG 5
  Fredag: 08.20 eller 09.30

  Landsvägskörning, fast sträcka, ca 11 mil som pågår i cirka 3 timmar.
  UBK – utbildningskontroll. Denna utbildning bokas endast in när utbildaren
  gett klartecken om det.

  Intensivkurs 3 veckor

  …aldrig övningskört tidigare men som vill påbörja körkortsutbildningen på bästa möjliga sätt!

  Intensivkurs tre veckor inkluderar samtliga av våra utbildningsmoment:

  (Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

  Intensivkurs 2 veckor

  …är i början av din körkortsutbildning men har övningskört tidigare!

  Intensivkurs två veckor inkluderar följande utbildningsmoment:

  (Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

  Schema för intensivkurs 3 veckor

  Med reservation för eventuella schema-ändringar.
  Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

  V.1
  Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  ONSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  FREDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner

  V.2
  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  ONSDAG
  7.45 – 12.30 Halkbana R2

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

  FREDAG
  6.45 – 12.30 Landsvägskörning

  V.3
  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14.00 – 16.40 Körlektioner

  ONSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

  FREDAG
  Utbildningskontroll 1×80 min

  Schema för intensivkurs 2 veckor

  Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
  Med reservation för eventuella schema-ändringar.
  Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

  V.1
  Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  ONSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  FREDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner

  V.2
  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  ONSDAG
  7.45 – 12.30 Halkbana R2

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch

  FREDAG
  6.45 – 12.30 Landsvägskörning

  Intensivkurs 1 vecka

  …är i slutet av körkortsutbildningen och snart vill köra upp och skriva teoriprovet!

  Intensivkurs en vecka inkluderar följande utbildningsmoment:

  • Stadstrafik
  • Landsväg
  • Motorväg
  • Mörkerkörning
  • Halt väglag
  • Tillämpning och egen utbildningskontroll stadstrafik
  • Utbildningskontroll

  (Ta del av alla våra utbildningsmoment mer detaljerat här)

  Schema för intensivkurs 1 vecka

  Nedanstående schema visar ungefärligt kursen innehåll och upplägg.
  Med reservation för eventuella schema-ändringar.
  Den praktiska undervisningen är uppdelad på två elever/bil och lärare.

  V.1
  Läxa: Läs igenom körkortsboken och studiehäftet, samt lös uppgifterna

  MÅNDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TISDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  ONSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  TORSDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner
  11.20 – 14.00 Självstudier/Lunch
  14 – 15.20 Körlektion

  FREDAG
  8.40 – 11.20 Körlektioner